UNI ODI

Is een initiatief van Margreet Menkveld. In haar praktijk gaat het om wie jij werkelijk bent. Ieder mens heeft een specifieke eigenheid, ook wel zijnskwaliteit genoemd. Ervaringen in jouw leven vertellen veel over jouzelf. Wat zijn je drijfveren, je overtuigingen en je werkelijkheden, bewust dan wel onbewust?  In de praktijk Uni Odi  biedt Margreet door haar intuïtieve wijze van coachen gelegenheid om inzicht te verkrijgen in jouw specifieke zijnskwaliteit en op welke wijze jij hier voor jezelf vorm en inhoud aan kunt geven in het leven.

 

INDIVIDUELE COACHING

Voorafgaande aan de coachingsgesprekken vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Hierin maakt Margreet kennis met jou en jij met Margreet, waarin in overleg samen de intentie van de coaching wordt vastgesteld.

Gespreksruimte

Margreet heeft in haar leven veel ervaring opgedaan in het werkelijk helder krijgen van haar zijnskwaliteit. Daarin is ze op verschillende thema’s veel aan gegaan met zichzelf. Zij wil haar “Know How” hierin graag delen met anderen die in ontwikkeling willen komen en bewust keuzes willen maken in dit leven.

In de coaching gaat Margreet in gesprek met jou over jouw huidige levenssituatie. Welke thema’s spelen er bij jou op dit moment en wat is jouw zijnskwaliteit? Vanuit verschillende levensgebieden (werk, relatie, familie e.d.) waarin deze thema’s zich afspelen of een thema zich in voordoet en jouw zijnskwaliteit, zal de coaching richting krijgen. Een voorbeeld: je laat je steeds overdonderen door situaties om je heen. Je reageert op datgene wat er gebeurt, maar het lukt je niet om vanuit jouzelf hierin bewust richting te geven. Dan kan dat een thema zijn wat jij met Margreet uitwerkt. Daarin kan jouw bewustzijn zich ontwikkelen en creëert zich ruimte. Je kan opnieuw een besluit nemen op hoe jij met dit thema om wilt gaan en veranderen wat jij wilt veranderen. Over het algemeen kun jij je omgeving niet veranderen, anders dan dat jij bewust andere keuzes maakt en deze leeft in relatie tot je omgeving. Er zijn verschillende manieren waarop het bewuste zijn zich kan ontwikkelen en waaruit jouw zijnskwaliteit steeds beter tot uiting komt.

 

COACHING IS PASSEND VOOR MENSEN DIE

Ervaren dat ze steeds opnieuw in situaties terecht komen waar ze niet in willen zitten, deze toch opnieuw ervaren en die dit willen veranderen

Vastlopen in hun relatie(s), werk, het leven in het algemeen en graag inzicht willen hebben in zichzelf om van daaruit keuzes te kunnen maken

Het zicht op eigen talent en kracht niet meer hebben, maar wel ‘ergens’ weten dat ze hier wat in willen en kunnen doen

Zichzelf niet herkennen in de wereld om hen heen, hierin vastlopen, maar vooral trouw willen blijven aan zichzelf en daar vanuit richting willen geven, en keuzes maken

Hoog sensitief zijn

 

COACHING BINNEN ORGANISATIES

Voorafgaand aan de (team-)coaching vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats, waarin de intentie van de coaching met elkaar vastgesteld wordt.

Margreet heeft als coach ook ruime ervaring in het werken in en met teams.  In organisaties werken verschillende mensen, ieder met hun eigen talenten en kwaliteiten. De organisatie heeft een visie en wil binnen vastgestelde kaders werken aan de geformuleerde resultaten. Wanneer er sprake is van een productieve balans tussen de individuele mens, het team en de organisatie heeft iedereen daar baat bij. Soms is er echter geen sprake van een goede balans en ontstaan bewust of onbewust weerstanden. Vaak wordt de oorzaak hiervan bij de organisatie gelegd, terwijl het meestal gaat om de vraag of iemand zich van haar/zijn eigen rol binnen het team of binnen de organisatie bewust is en daarop ook bewust keuzes maakt. Op intuïtieve wijze benadert Margreet de mogelijke thema’s die spelen. De casuïstiek komt vanuit de individuele medewerker of het team waarmee gewerkt wordt. Door de verbinding die zij met mensen en situaties maakt en haar intuïtieve vragen verkrijgt de medewerker of het team inzicht in wat er werkelijk speelt. Margreet coacht o.a op het bewust onderscheid kunnen maken wanneer het in een situatie over organisatiebelangen gaat en wanneer gaat het over persoonlijk belangen en wensen. Dit inzicht biedt ruimte om bewust keuzes te maken en richting te geven. Het geeft helderheid, vertrouwen en ruimte tot echt veranderen of het accepteren van de situatie en hiermee goed kunnen omgaan.

 

COACHING IS PASSEND BINNEN ORGANISATIES DIE

Teams hebben die vastlopen in hun proces van zelforganisatie, waarbij het team zelf inzicht wil verkrijgen op welke wijze eigen regie genomen kan worden

Te maken hebben met steeds terugkerende weerstanden binnen teams, waarin men op constructieve wijze deze weerstanden wil doorbreken en een stap verder wil zetten in de samenwerking

Te maken hebben met medewerkers die vastlopen in hun werk, waarbij de medewerker graag helderheid wil verkrijgen over de eigen situatie en van daaruit keuzes wil maken