Thema-avonden ‘Man zijn in deze tijd’

 

Inleiding

Regelmatig organiseert UniOdi een aantal avonden voor mannen waarin zij met elkaar en onder begeleiding spreken over een aantal specifieke thema’s. Deelnemers worden zich tijdens deze avonden meer bewust van wat ‘man zijn in deze tijd’ voor hen betekent en hoe zij hiermee willen omgaan. Aart van Walstijn begeleidt de thema-avonden. UniOdi is een praktijk voor bewustzijnsontwikkeling. De thema-avonden ‘Man zijn in deze tijd’ zijn specifiek ontwikkeld voor mannen. Aart behandelt 5 belangrijke thema’s.

 

Thema: zelfreflectie

Zelfreflectie, een thema van deze tijd. Iedereen doet het en het levert van alles voor iedereen op. Maar klopt dat wel? Dat iedereen het doet, maar ook dat het zoveel oplevert? Dat een vrouw veel op zichzelf reflecteert, kom je als man achter als je het echte gesprek met je vrouw/partner hebt. Vaak leggen wij deze zelfreflectie als man dan uit als dat zij twijfelt over wat zij denkt en/of hoe zij in situaties staat of op wil reageren/gereageerd heeft. Als man twijfelen we immers niet (vaak). En de twijfels die we hebben, spreken we niet uit. We weten toch direct wat goed voor onszelf en de ander is? We denken en handelen in oplossingen. Oplossingen die naar ons idee goed zijn. En twijfelen aan onze eigen oplossingen doen we niet. Dat vinden we niet gepast. Het doet afbreuk aan onze mannelijkheid.

Zelfreflectie betekent dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Dat je echt naar jezelf kijkt, jezelf durft te voelen en dat ook durft te uiten en te leven. En kwetsbaar in de zin dat je het ook niet weet of twijfelt aan je keuzes. Of dat je gevoel je eigenlijk iets anders vertelt, maar een gevoel dat je niet wilt delen, omdat je denkt dat je daardoor zwakte laat zien. En dat is iets dat niet past bij een echte man. Wat betekent zelfreflectie nu voor jou en wat levert het je op? Dat is waar de avond over dit thema over gaat.

Thema: rollen/identiteiten die je leeft

Je rijdt vanaf je werk naar huis na een drukke en bewogen dag. Thuis wil je graag je verhaal doen en je belevingen delen. Als ‘thuis’ je dan aanhoort en je merkt dat ‘thuis’ zich niet kan verbinden met jouw verhaal, ben je teleurgesteld. De ander moet toch snappen wat er gebeurd is en wat dat met jou doet? Ze kennen je toch?

Vaak nemen wij afhankelijk van de situatie een bepaalde rol of identiteit aan. Zo zijn we bijvoorbeeld collega, leidinggevende, medewerker, partner, zoon en vader. En vanuit iedere rol of identiteit reageren we anders op dezelfde of vergelijkbare situatie. Staan wij daar wel bewust bij stil? En kan dat tot verwarring leiden als we ons verhaal aan onze partner doen, wanneer we ons op dat moment in de eigen beleving nog op het werk bevinden?

Stil staan bij alle rollen/identiteiten die je hebt en die je aanmeet, is belangrijk in onze relatie of communicatie met anderen. Wat vanuit de ene rol/identiteit voor ons een vanzelfsprekendheid is, hoeft de ander zo niet te ervaren. Bewust leven, betekent ook dat je je bewust bent van de rol/identiteit die je op enig moment leeft. Op deze wijze kun je effectief in relatie staan en communiceren met je omgeving.

Thema: gevoelens zijn belangrijk

Dat mannen ook gevoelens (mogen) hebben, is de laatste jaren meer gemeengoed geworden. Dat deze gevoelens ook belangrijk zijn voor wat je doet of hoe je reageert, is dat nog niet altijd. Maar meestal ervaren we dan achteraf dat ons gevoel zo slecht nog niet was of sterker: hadden we ons maar door dat gevoel laten leiden. En toch gaan we na zo’n ervaring weer gewoon vaak door op de oude voet. We zijn immers man en die gebruiken toch vooral hun verstand.

De intuïtie van de man is echter sterker ontwikkeld dan wat we zelf denken. En over dat laatste woord gaat het dan: denken. Als we vaker naar ons gevoel zouden luisteren, zouden we andere dingen doen. Dingen die ons meer tevreden maken. Maar waarom doen we dat dan niet? Kunnen we niet bij ons gevoel komen of willen we dat niet? En wat is dat gevoel dan? Of verwarren we ons gevoel met de emoties die we op zo’n moment ervaren zoals boosheid of verdriet?

Dat gevoelens ook belangrijk zijn voor ons als man, realiseren we ons (vanuit ons gevoel!). Onze intuïtie werkt vaak onbewust door in ons gevoel. Tijdens deze thema-avond wil ik het hierover hebben. En dan ook over de vragen hoe we bij ons gevoel komen dan wel ons gevoel toelaten en wat dat met ons doet en wat wij daarmee weer (kunnen) doen. In ieder geval meer jezelf zijn, want dat gevoel is ook van jou.

Thema: mannen worden geboren uit vrouwen

Staan wij wel eens stil bij het gegeven dat wij als man uit een vrouw geboren worden? Een vrouw die weliswaar door een man bevrucht wordt, maar daarna gedurende 9 maanden de vrucht draagt en tot ontwikkeling brengt. Een vrouw die zich meestal ook emotioneel enorm verbindt met de nog ongeboren vrucht en na de geboorte derhalve een andere relatie met het kind ervaart dan de vader. Wat betekent dat voor ons mannen: als man uit een vrouw (moeder) geboren worden?

De biologische relatie tussen moeder en zoon is vaak bepalend voor de keus van de zoon voor een partner. Een partner die juist of juist niet lijkt op zijn moeder. Hoe vrij is de man echt in zijn keus voor een partner? En wat betekent de keus voor een specifieke partner in het contact c.q. de relatie met je moeder? Ook kan een moeder de relatie die zij heeft met haar partner projecteren op de relatie met haar zoon. Naast projecteren kan zij deze relatie ook op haar zoon idealiseren of compenseren.

Als man is het belangrijk te (h-)erkennen wat de band tussen jou als man en je moeder voor jou betekent. En of je hiermee als man vrij wilt en kunt omgaan, dan wel wat je belemmert om dat te doen. Mannelijke hormonen willen per definitie degene beschermen van wie ze houden. Zijn we dan echt vrij in de omgang met onze moeder of onze partner? Ben jij benieuwd naar je eigen antwoord?

Thema: hiërarchie en professionaliteit en het tonen van gevoelens

Het is eigenlijk ‘not done’ dat je als man je gevoelens toont. Je mag ze hebben, maar je wordt geacht ze vooral niet te laten zien op het moment dat ze spelen. Je hebt immers een functie (rol/identiteit) c.q. je bent de functie. Of je nu leidinggeeft of leiding ontvangt. Je wordt geacht vanuit je functie te handelen, los van de gevoelens die je ergens bij hebt. De vraag die ik heb, is of het tonen van deze gevoelens eigenlijk niet gewoon bijdraagt aan het professioneel invullen van je functie. We mogen bijvoorbeeld wel ‘functioneel boos’ worden, maar niet echt boos. Als je leiding ontvangt, lijkt boos worden vaak niet handig en verstandig, omdat je leidinggevende wel het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek met je voert. Als je leidinggeeft, wordt boos zijn vaak niet gezien als een leidinggevende kwaliteit, maar ‘functioneel boos’ weer wel. Kun je eigenlijk wel een onderscheid maken tussen de functie die je hebt en het gevoel dat je ervaart bij de uitoefening van je functie? En mag je dat dan laten zien? Kun je een verschil maken tussen de functie en jou als persoon? Wat doe je dan eigenlijk of wat gebeurt er dan eigenlijk met jou? En is hoe de omgeving hier tegenaan kijkt werkelijk van belang?

Over Aart van Walstijn

Aart van Walstijn is 54 jaar en werkt al meer dan 20 jaar als algemeen directeur en bestuurder bij diverse organisaties. Ook is hij als toezichthouder betrokken (geweest) bij diverse zorginstellingen. Daarnaast was hij voor een paar Masteropleidingen lid van de Raad van Advies van een toonaangevende business school in Nederland.

Als bestuurder vindt hij het belangrijk om mensen ruimte en vertrouwen te geven en hij stimuleert mensen actief om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij past vooral het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van eigen keuzes. De organisaties waaraan hij leiding heeft gegeven en geeft, waren en zijn vaak organisaties waarin veel vrouwen werken. Hierdoor is hij zich steeds meer bewust geworden van de verschillen tussen vrouwen en mannen, maar vooral ook van zijn eigen identiteit als man, hoe deze is ontstaan en gevormd en wat dat betekent in het leven en in het werk. 

“Zowel in relaties, gezinnen als werk wordt tegenwoordig meer van mannen verwacht”, vertelt Aart. “De kwaliteiten die je hiervoor als man nodig hebt, zijn aanwezig en kunnen mannen zelf ontwikkelen als ze daarvoor kiezen. Dat begint bij bewustwording. Door het organiseren van deze thema-avonden wil ik bijdragen aan de bewuste ontwikkeling van het ‘man zijn’.”

 

Opgave

De verschillende thema’s komen in 6 avonden van 2 uur aan bod. De bijdrage hiervoor is € 175,–. Er kunnen maximaal 8 mannen deelnemen. Er vindt geen restitutie plaats van de bijdrage als mensen tussentijds stoppen of één of meer avonden niet kunnen.

De thema-avonden worden aangeboden door UniOdi, praktijk voor bewustzijnsontwikkeling. Dit is de praktijk van de partner van Aart. Je kunt je aanmelden via de website www.uniodi.nl of bellen met Aart (06-22206404).

De thema-avonden vinden plaats in Zwolle en gaan van start bij voldoende deelname. Je kunt je dus gerust aanmelden. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.